Unga, kön och pornografi 2004-2006

I de senere år er pornografien blevet stadig mere synlig i den nordiske massekultur. Fænomenet kaldes sædvanligvis for “pornograficering af det offentlige rum”. Det har skabt debat i Norden og ikke mindst bekymring for, hvilken indflydelse det har på børn og unge, at de i stigende grad – og ikke altid frivilligt – eksponeres for pornografi.

Med dette tema præsenteres resultaterne af det fællesnordiske forskningsprojekt ”Unge, køn og pornografi”, hvor 11 forskere fra samtlige nordiske lande har studeret 14-18 åriges forhold til pornografi. Projektet er en konsekvens af det stigende behov for viden om unge og pornografi, som er fulgt i kølvandet på de senere års markante forandringer i pornografiens kulturelle status – fra tabueret til mainstream massemedietilbud – også i ungdomskulturen. Projektet er initieret af de nordiske ligestillingsministre og gennemført i perioden 2004–2006.

Nordens unge er aktive, og for manges vedkommende kompetente tilskuere – også når det drejer sig om porno. Undersøgelsens resultater peger imidlertid på, at det ikke er dem alle, der ønsker at se porno. Mange forholder sig fortsat kritisk – her især pigerne. De mener pornografien påvirker drengenes ønsker til samværet i sengen, og er mere kritiske i deres vurderinger af arbejdet i pornobranchen og af de medvirkende modeller, end drengene er. Endelig er det primært pigerne, der mener, pornografien kan påvirke negativt. Samtidig viser projektets undersøgelser af unges selvrepræsentationer på internettet, at pigerne tager den bløde pornografis koder på sig, og iscenesætter sig selv på måder, som omvendt ikke gælder for drengene, når de forhandler deres kønsidentitet med jævnaldrende på nettet. Området bør derfor fortsat underlægges kønspolitiske diskussioner, selvom det har været kønspolitisk underkendt de senere år.

 

Frontp_NIKKpub2006_Unge, kon og pornografi-SAMTLIGA PUBLIKATIONERUnge, køn og pornografi i Norden. Slutrapport (2006)

Slutrapporten fra det nordiske forskningsprojekt “Unge, køn og pornografi i Norden” (2004-2006) giver en samlet fremstilling af de enkelte undersøgelsers design, metoder og resultater, og forskningsprojektets mest centrale konklusioner præsenteres.

Hämta publikationen i PDF

 

 

 

Frontp_NIKKpub2006_Unge, kon og pornografi-SAMTLIGA PUBLIKATIONERUnge, køn og pornografi i Norden. Mediestudier (2006)

Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets medieundersøgelser.

Hämta publikationen i PDF

 

 

 

 

Frontp_NIKKpub2006_Unge, kon og pornografi-SAMTLIGA PUBLIKATIONERUnge, køn og pornografi i Norden. Kvantitative studier (2006)
Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets kvantitative analyser.

Hämta publikationen i PDF

 

 

 

 

Frontp_NIKKpub2006_Unge, kon og pornografi-SAMTLIGA PUBLIKATIONERUnge, køn og pornografi i Norden. Kvalitative studier (2006)
Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets kvalitative undersøgelser.

Hämta publikationen i PDF

 

 

 

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet