Skola, kön och jämställdhet 2005-2009

Nordisk institutt for kunnskap om kjønn, NIKKs föregångare, arbetade mellan 1996-2011 med tolv olika tema. Ett av de ämnen som uppmärksammades under två olika perioder var temat: Kön, jämställdhet och skola. Arbetet resulterade i två kunskapsöversikter över forskningsområdet: Køn, ligestilling og skole 1990-2004 och uppföljaren Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005 – 2009. Den senare utarbetades i samband med att det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2009 satte fokus på skolområdet. Här får du tillgång till de rapporterna som producerades under denna period.

 

Frontp_NIKKpub2004_Kön_jämställdhet_skola_1990-2004Køn, ligestilling og skole 1990-2004. Rapport med oversigt over forskning i førskole, skole, videregående skole, når det gælder køn og pædagogiske ligestillingsstrategier samt ligestilling i uddannelsespolitikken i de nordiske lande (2005)

I de nordiske lande betragtes køn og ligestilling som vidt fremskredne felter i førskolen, skolen og den videregående skole. Forskning i køn og pædagogiske ligestillingsstrategier i årene 1990-2004 viser, at fællesstrækkene i de nordiske lande er fremtrædende, hvorimod ligestilling i uddannelsespolitiske tiltag peger på nationale forskelligheder. Langt størstedelen af forskningen findes i Sverige.

Hämta publikationen i PDF

 

 

 

Frontp_NIKKpub2010_övriga_Forskningsöversikt 2005-2009Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005 – 2009(2010)

Rapporten ger en översikt över nordisk forskning då det gäller jämställdhet, skola och utbildning. De nordiska ländernas jämställdhetspolitiska arbete berörs även helt kort. Översikten innehåller även en sammanfattande analys där jämförelser med tidigare översikt, trender och mönster inom forskningen diskuteras. Rapporten är sammanställd av Eva Nyström, fil dr i pedagogiskt arbete, Umeå universitet, på uppdrag av NIKK och är en uppföljning av rapporten Køn, ligestilling og skole 1990 – 2004.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet