Prostitution i Norden 2007-2008

Med fokus på skillnader och likheter i de nordiska ländernas prostitutionspolitik gav de nordiska jämställdhetsministrarna NIKK i uppdrag att genomföra ett forskningsprojekt mellan åren 2007-2008. Syftet med projektet var att beskriva, belysa och analysera situationen avseende prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Norden och projektet initierades för att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Projektet landade i en forskningsrapport och konferensrapport bland annat. På menyn till höger kan du läsa artiklar om prostitution i NIKK magasin och reportage.

 

Frontp_NIKKpub2008_Prostitution i Norden. Forskningsrapport

Prostitution i Norden. Forskningsrapport (2008)

Rapporten presenterar resultaten från projektet ”Prostitution i Norden” och innehåller samtliga artiklar (13) skrivna av de 11 nordiska forskarna i projektet. I rapporten beskrivs hur den rättsliga hanteringen av prostitution och människohandel i Norden har påverkats av att antalet utländska kvinnor har ökat på de nationella prostitutionsmarknaderna under de senaste tio åren. Tydligt är att samtliga nordiska länder idag står inför en ny situation. I relation till denna nya situation diskuteras hur argumenten för att kriminalisera sexköpare skiljer sig åt i de olika länderna. I rapporten berörs också bl.a. frågor som hur sexköpare chattar med varandra på nätet och hur polis och socialarbetare diskuterar och tillämpar den svenska sexköpslagen. Även resultat från en kartläggning av attityder till den svenska sexköpslagen presenteras.

Hämta publikationen i PDF

 

foto_till_Projektet_ Prostitution_i_Norden_colourbox_litenProjektet ”Prostitution i Norden” (2008)

Här kan du läsa en sammanfattning om projektet ”Prostitution i Norden”.

På uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna (MR-JÄM) har Nordiskt institut för kunskap om kön (NIKK) genomfört forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”. Syftet med projektet har varit att beskriva, belysa och analysera situationen avseende prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Norden.

 

Hämta publikationen i PDF

 

Frontp_NIKKpub2007_Prostitusjon i Norge_oppfatninger i fagmiljøene_2007Prostitusjon i Norge – oppfatninger i fagmiljøene (2007)

På oppdrag fra NIKK har fire studenter ved Universitetet i Oslo kartlagt perspektiver og oppfatninger om prostitusjon og menneskehandel i Norge i dag. Studentene har intervjuet forskere og fagfolk og også sett på hvordan og hvor mye det skrives om dette temaet i ni av de største avisene i Norge.

 

 

Hämta publikationen i PDF

 

Frontp_NIKKpub2005_prostitution_unge, køn og pornografi_SexSäljer-Journalistrapport
Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi. Rapport fra nordisk journalistkursus (2005)

På et kursus for journalister i Norden i november 2005 præsenterede nogle af Nordens fremmeste kønsforskere aktuelle forskningsresultater og analyser om prostitution, trafficking og pornografi. Kurset var arrangeret af NIKK og Nordisk Journalistcenter i samarbejde med Nationella Sekretariatet för Genusforskning i Sverige og havde til formål at præsentere kundskab og problemstillinger omkring køn og magtforhold indenfor temaerne prostitution, trafficking og pornografi. Rapporten præsenterer foredrag fra kurset i en opdateret version.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet