Män och maskuliniteter 2002-2008

Forskning i mænd og maskuliniteter er i dag et integreret og produktivt område i nordisk kønsforskning. Manden og det maskuline som en universel norm eller som en fast, forankret natur, udfordres af kritiske maskulinitetsstudier som tværtom betoner maskuliniteternes flertydighed, skrøbelighed – og kulturelle forandringspotentiale.

I Nordisk ligestillingspolik er der aktuelt stort fokus på mænds bidrag som medspillere til et mere ligestillet samfund. Her er ofte mænds muligheder som fædre og som omsorgsgivere mere generelt, som fremhæves. Samtidig diskuteres mænd, forstået som en social kategori, ofte som det ekstreme køn. Sat på spidsen, nyder nogle mænd fortsat rollen som det privelligerede køn, mens andre mænd, marginaliseres som tabere i videnssamfundet. Sidstnævnte bliver ofte debatteret med baggrund i forhold, som blandt andet handler om drenges generelt dårligere udbytte af skolen, unge mænds risikoadfærd og kriminalstatistikkernes alt for tydelige sprog om mænd som det overrepræsenterede køn.

Mænds aktive deltagelse og bidrag til ligestilling er et højt prioriteret og gennemgående tema i Nordisk Ministerråds ligestillingspolitiske samarbejdsprogram 2011-2014. NIKK følger op på nordisk forskning, som bidrager til bedre og mere nuancerede forståelser af maskulinitetskulturer under udvikling i Norden.

På den här sidan finner du material som NIKK publicerade i ämnet Män och maskuliniteter och som resulterade i ett antal rapporter och artiklar.

 

Frontp_NIKKpub2002_mænd og maskuliniteter_ssnr6

På nye eventyr – mandsforskere uden grænser : artikler fra nordisk konferance om mandsforskning : Hillerød, Danmark 26.-27. oktober 2001 (2002)
Elisabeth Lorenzen og Maria Grönroos (red.)

 

 

 

 

Hämta publikationen i PDF

 

Frontp_NIKKpub2002_mænd og maskuliniteter_ssnr7

Menn kan – arbeidsliv og likestilling : rapport fra nordisk konferanse i København 28. oktober 2001 (2002)
Guro Karstensen (red.)

 

 

 

Hämta publikationen i PDF

 

Frontp_likestilling_og_livskvalitetLikestilling og livskvalitet. AFI rapport 1/2008
Øystein Gullvåg Holter,Cathrine Egeland og Helge Svare

Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet ”Likestilling og livskvalitet 2007”. Prosjektet er utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i Norge, som også har finansiert prosjektet. Målet med prosjektet var å gjennomføre en ”undersøkelse blant kvinner og menn, om menns oppfatning og forståelse av kjønnslikestilling i relasjoner, familie, arbeidsliv og samfunn”. Undersøkelsen skulle bidra til kunnskapsgrunnlaget for en kommende stortingsmelding om menn, og oppdatere kunnskapen i forhold til tidligere forskning, bl.a. Mannsrolleutvalgets undersøkelse ”Menn i Norge” fra 1988.

Hämta publikationen i PDF

 

Frontp_ligestilling_og_livskvalitet_sammendrag
Sammanfattning av rapporten: Likestilling og livskvalitet
AFI rapport – sammendrag

 

 

 

 

Hämta publikationen i PDF

 

Frontp_NIKKpub2009__ligestillingspolitik_Mænd og maskuliniteter _Gender Equality & Qualit yo fLife(Eng)

Gender Equality and Quality of Life. A Norwegian Perspective (2009)

In order to find out more about men, women and gender equality, a representative survey was made in Norway in 2007, which was more detailed and comprehensive than earlier survey research. The report describes the results of the survey – the changing, uneven and partially conflicting gender equality developments among men and women today. The survey has a sample of 2,805 women and men, who answered a questionnaire with 350 questions and statements on gender equality in spring 2007. The study was financed by the Norwegian Ministry of Children and Equality and carried out by NIKK in co-operation with the Work Research Institute (WRI). The team was led by Øystein Gullvåg Holter, NIKK, and included Helge Svare and Cathrine Egeland, WRI.

Hämta publikationen i PDF

 


Frontp_nordisk_jämställdhetspolitik_med_fokus_på_män
Nordisk jämställdhetspolitik med fokus på män – en policyöversikt

 

 

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet