Kön och klimat 2009-2011

Kvinder og mænd har forskellige CO2-fodaftryk. Kvinder og mænd påvirkes forskelligt af klimaændringer. Kvinder involveres sjældent i beslutningsprocesserne, når der skal udvikles klimastrategier.

De nordiske ligestillingsministre har valgt at sætte fokus på ligestilling som en vigtig del af klimaløsningen. De anbefaler, at en målrettet og effektiv klimaindsats må sikre, at der tages udgangspunkt i kvinders og mænds forskellige situation, og både kvinders og mænds erfaring og viden skal inddrages i tilrettelæggelsen af den fremtidige indsats. Ligestilling er en drivkraft for velfærd og bæredygtighed. Ligestilling og lige muligheder er en forudsætning for en sund økonomi, for social sammenhængskraft og for en bæredygtig klimaindsats.

NIKK har også valgt at fokusere på klimaændringer og ligestilling. På disse temasider finder du nyheder og artikler om klima fra et kønsperspektiv og i NIKK magasin 2/2009 præsenteres temaet i en engelsk udgave. I 2011 følger NIKK Magasin 2/2011 op på temaet med fokus på mulige løsninger, som integrerer et bevidst kønsperspektiv for at imødegå klimaudfordringerne.

Logo portal on Equal Climate I forbindelse med Finlands nordiske formandskab i 2011 er NIKK også involveret i samarbejdet om webportalen EqualClimate.org


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet