Kön och makt 2006-2010

Kön och  makt var ett huvudtema i Nordiska ministerrådets jämställdhetsarbete mellan åren 2006-2010. På uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna har föregångaren till NIKK genomfört ett forskningsprojekt om kön och makt i Norden. Projektet satte fokus på politik och näringsliv och jämförde möjligheter och barriärer på dessa två områden. Nedan hittar du NIKKs publikationer och i menyn till höger hittar du ytterligare artiklar om ämnet i NIKK magasin.

Frontp_NIKKpub2005_kon_makt_norden_liten
Kön och makt i Norden Del I Landsrapporter (2009)

I del 1 i rapporten om Kön och makt i Norden kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Publikationen består av två delar. I del I kartlägger forskargruppen könsfördelningen i parlamentarisk politik och lokalpolitik och undersöker styrelserna och de högsta positionerna i börsnoterade och statliga företag i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland.

Hämta publikationen i PDF

 

Frontp_NIKKpub2009_kon och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys_liten

Kön och makt i Norden. Del II Sammanfattande diskussion och analys (2009)

I del II i rapporten om Kön och makt presenteras en nordisk jämförelse och fördjupande artiklar som diskuterar vilka jämställdhetsåtgärder som varit effektiva och hur skillnaden mellan den parlamentariska politikens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur kan analyseras och tolkas.

Hämta publikationen i PDF

 

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet