Kön och etnicitet 2009-2010

Mellan åren 2009-2010 arbetade Nordisk institutt for kunnskap om kjønn bland annat med kön och etnicitet. Utgångspunkten för arbetet om kön och etnicitet är att de nordiska länderna under de senaste decennierna blivit tydligt multietnisk. Både den allmänna samhällsdebatten och forskningen har diskuterat och analyserat det nya multikulturaliteten och de utmaningar som det multietniska samhället innebär. Arbetet om kön och etnicitet resulterade i forskningsrapporten Likestilling og minoritetsungdom i Norden med fokus på sosial kontroll som du kan ta del av nedan. På menyn till höger kan du även läsa artiklar ur NIKK magasin om kön och etnicitet.

 

Frontp_NIKKpub2010_køn og etnicitet_Likestilling & minoritetsungdom Likestilling og minoritetsungdom i Norden med fokus på sosial kontroll

Rapporten gjennomgår forskning og kunnskap om minoritetsungdoms situasjon  med fokus på sosial kontroll  i Danmark, Finland, Norge og Sverige i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Rapporten er laget av NIKK på oppdrag fra Nordisk Ministerråd.

Hämta publikationen i PDF

 

 

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet