Flerdimensionel ligestilling 2007-2008

Ligestillings- og ligebehandlingslovgivningen er under forandring i Norden. Tendensen går væk fra en endimensional ligestillingspolitik, som kun bygger på ét grundlag, for eksempel køn eller etnicitet hver for sig.

Hidtil ses forandringerne i nordisk sammenhæng mest markant i Norge og i Sverige. Her er lovgivningens beskyttelsesgrundlag udvidet og tværgående klageinstanser for ligebehandling, har nu fungeret gennem en årrække.

Organisatorisk stiller det multidimensionelle perspektiv alle som arbejder med ligestilling over for nye udfordringer og samarbejdsmuligheder. Samtidig tilbyder kønsforskningens teorier om intersektionalitet, som problematiserer magtrelationer mellem køn og andre minorietets- og majoritetspositioner, en stor inspirationskilde til at afprøve nye metoder og perspektiver i ligestillingspolitikken.

Flerdimensionel ligestilling var ett av de ämnens om NIKK mellan åren 2007 och 2008. Arbetet resulterade i en rapport som du kan ta del av här nedan och i ett antal artiklar.

 

Frontp_NIKKpub2008_Flerdimensionel ligestilling_Flerdimensional diskrimineringspolitikFlerdimensional diskrimineringspolitik i Norden -en oversigt/Multidimensional Discrimination Policies in the Nordic Countries -an overview (2008)

Rapporten beskriver forhenværende og nuværende anti-diskrimineringslovgivning i de nordiske lande og gennemgår aktuelle forslag indenfor både lovgivning og forvaltning mod en ny politik på området. Rapporten udpeger også tendenser i argumenter for revideringerne og gennemgår høringssvar fra diverse organisationer. NIKK har udarbejdet rapporten på opdrag af det finske formandskab i Nordisk Ministerråd (2007).

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet