Familjepolitik 2009-2011

Som följd av den nordiska välfärdsmodellen har kvinnor i Norden kunnat ta plats på arbetsmarknaden i hög utsträckning internationellt sett. Kvinnors autonomi i förhållande till män och det ökande ansvar som män förutsätts ta för hem och barn, är karaktäriserande för nordisk familjepolitik. Den traditionella manliga försörjarmodellen har åtminstone på policynivå ersatts av familjemodeller där både moderskap och faderskap förväntas innebära försörjaransvar.

Familjepolitik var ett av tolv teman som bearbetades mellan åren 1996-2011. Här kan du ta del av det arkiverade materialet som NIKK publicerade under dessa år.

 


Kvoter, valgfrihet, fleksibilitet. Indre spenninger i den nordiske familiepolitikken

Vi er vant til å tenke på den nordiske familiepolitikken under ett, som noe som støtter kvinnenes deltakelse i arbeidslivet, menns aktive tilstedeværelse i familien og barns velferd. Den nordiske barneomsorgspolitikken blir ofte sett på som støtte for en familiemodell der begge foreldrene er aktive forsørgere og også omsorgsgivere. Dette bildet vil vi gjerne formidle til resten av verden, men hvor like er de nordiske landene egentlig når man ser litt nærmere på barneomsorgspolitikken?

 

Hämta publikationen i PDF

 


Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor

Ramarna för den traditionella nordiska familjepolitiken utmanas från flera håll. Många familjer passar inte in i formen för en vit, västerländsk kärnfamilj bestående av ett heterosexuellt föräldrapar med gemensamma barn. Till de familjer som inte följer normen hör regnbågsfamiljerna. Hur påverkas de av familje- och välfärdspolitiken? Hur kan regnbågsföräldrar kombinera familj och arbetsliv? Erkänns regnbågsfamiljerna ens som familj? Vilka argument har använts för att driva på eller hindra lagliga rättigheter för icke-heterosexuella (och deras familjer)? Dessa är några av de frågor som författarna i denna nordiska antologi diskuterar.

Hämta publikationen i PDF

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet