NIKK:s historia

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) hette tidigare Nordiskt institut för kunskap om kön och innan dess Nordiskt institut för kvinno- och könsforskning. Institutet grundades 1995 och var ett tvärnordiskt kunskapscentrum för könsforskning och jämställdhet i Norden.

NIKK initierade, koordinerade och utförde projekt med syfte att belysa viktiga jämställdhets- och könspolitiska problemställningar. Detta inkluderade forskningsprojekt, utredningar, översikter och rapporter. Arbetet var tematiskt, och du hittar hela NIKK-institutets arkiv per tema här.

NIKK var placerat vid Universitetet i Oslo och finansierades av Nordiska ministerrådet. NIKK:s uppgift var att utgöra en bro mellan nordisk könsforskning och nordisk jämställdhetspolitik. NIKK:s verksamhet skedde i aktiv dialog med de nordiska jämställdhetsministrarna (MR-JÄM) och ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM).

NIKK bidrog till att genomföra det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet: “Med fokus på kön er målet ett jämställt samhälle (2006-2010)”.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet