Om NIKK

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet – i ett nordiskt perspektiv och till en bred grupp av intressenter.

Syftet är att den kunskap som förmedlas ska kunna fungera som underlag för politiska diskussioner i Norden: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet