Tidigare prioriteringar

Teman för det nordiska jämställdhetssamarbetet

12011-2014:

 • Utbildning
 • Arbetsmarknad
 • Etnicitet
 • Våld

2006-2010:

 • Kön och makt
 • Kön och ungdom

2001-2005:

 • Integrering av ett genusperspektiv i de nordiska statsbudgetarna
 • Män och jämställdhet
 • Våld mot kvinnor

1995-2000:

 • Att främja kvinnors och mäns lika tillgång till de politiska och ekonomiska beslutsprocesserna
 • Att främja kvinnors och mäns ekonomiska jämställdhet och inflytande
 • Att främja ett jämställt arbetsliv
 • Att förbättra både kvinnors och mäns möjligheter att förena föräldraskap och förvärvsarbete
 • Att påverka det europeiska och den internationella utvecklingen på jämställdhetsområdet

1989-1993:

 • Kvinnors roll i den ekonomiska utvecklingen
 • Kvinnors och mäns möjligheter att kombinera familje- och arbetsliv

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet