Prioriteringar 2011-2014

Illustration: Emma Hanquist

Illustration: Emma Hanquist

Nordiska ministerrådet ringade in fyra teman som särskilt angelägna för jämställdhetsarbetet i Norden under åren 2011-2014. Dessa var:

  • Jämställdhet på arbetsmarknaden
  • Jämställdhet inom utbildning
  • Kön, etnicitet och jämställdhet
  • Nolltolerans mot könsrelaterat våld

 

På de här sidorna berättar vi om insatser, rapporter och projekt som Nordiska ministerrådet bedriver kring dessa teman. Vid sidan av dessa teman arbetar Nordiska ministerrådet också med särskilt fokus på jämställdhetsintegrering samt mäns och pojkars delaktighet i jämställdhetsarbetet.

Under år 2014 tar Nordiska ministerrådet fram ett nytt samarbetsprogram och prioriteringar för jämställdhetsarbetet under åren 2015-2018.

Jämställdhet i Nordens närområden

Prioriterade teman/inriktningar för aktiviteter som rör nordiskt-baltiskt samarbete

  • Jämställdhet på arbetsmarknaden
  • Jämställdhetsundervisning
  • Jämställdhet/likabehandling i det offentliga rummet och i media
  • Nolltolerans mot könsrelaterat våld

Prioriterade teman/inriktningar för aktiviteter som rör Norden och Nordvästra Ryssland

  • Jämställdhetsundervisning
  • Nolltolerans mot könsrelaterat våld

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet