Samarbetet i årtal

I december år 1974 beslutar det nordiska ministerrådet att alla nordiska regeringar ska utse en person till att hålla kontakt med de övriga nordiska regeringarnas administrationer i jämställdhetsfrågor. Detta ses som starten på det nordiska jämställdhetssamarbetet.

Nedan finner du viktiga årtal. Kort information om vad som varit prioriterade teman för det nordiska jämställdhetssamarbetet finns till höger.

Händelse Norden
Det nya fyraåriga samarbetsprogrammet för det nordiska jämställdhetssamarbetet 2011-2014 utarbetas under det danska ordförandeskapet. 2010 *
Ministerrådet för jämställdhet godkänner ett nytt samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetsarbetet 2006-2010 2006 *
Ministerrådet för jämställdhet godkänner ett nytt samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetsarbetet 2001-2005 2000 *
Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning (NIKK) grundläggs och placeras vid Universitetet i Oslo
Ministerrådet för jämställdhet godkänner ett nytt samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetsarbetet 1995-2000
1995 *
Nordisk handlingsplan för jämställdhet 1989 *
Ministerrådet för jämställdhet godkänner ett nytt samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetsarbetet 1989-1993 1988 *
Det första samarbetsprogrammet för det nordiska jämställdhetsarbetet godkänns av ministerrådet för jämställdhet. 1982 *
En rådgivare som arbetar med jämställdhet som sitt huvudsakliga arbetsområde anställs vid Nordiska ministerrådets sekretariat. 1981 *
Jämställdhetsministrarna övertar ansvaret för det nordiska jämställdhetssamarbetet. 1980 *
På ett möte mellan Nordiska rådets social- och miljöutskott och samarbetsministrarna för Nordiska ministerrådet godkänns handlingsplanen för nordiskt samarbete om jämställdhetsfrågor. På mötet föreslås det att man upprättar en ämbetsmannakommitté för jämställdhetsfrågor (ÄK-JÄM). 1978 *
En nordisk kontaktgrupp för jämställdhetsfrågor tillsätts och det första kontaktgruppsmötet hålls 1975 *
Nordiska ministerrådet beslutar i december 1974 att alla nordiska regeringar ska utse en person till att hålla kontakt med de övriga nordiska regeringarnas administrationer i jämställdhetsfrågor. 1974 *

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet