Om det nordiska samarbetet

Sedan år 1974 har länderna i Norden haft ett samarbete på jämställdhetsområdet genom Nordiska ministerrådet. Samarbetet kring jämställdhetsfrågor har fått stor betydelse för utvecklingen i Norden. De nordiska ländernas, Färöarnas, Grönlands och Ålands samarbete kring jämställdhetsfrågor drivs av en gemensam vision om ett jämställt Norden med lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla invånare oberoende av kön.

Länderna liknar varandra på många sätt samtidigt som jämställdhetspolitiken delvis ser olika ut. Detta gör att vi har stor nytta av att samarbeta, föra politiska diskussioner och se vilka strategier som är mest effektiva för att uppnå gemensamma mål. Du lär dig mer om händelser i det nordiska jämställdhetssamarbetet via menyn till vänster.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet