Islands ordförandeskap 2019

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. 2019 är det Island som är ordförandeland.

Inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet kommer det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2019 att fokusera på:

  • Våld mot kvinnor och samhälleliga följder mot bakgrund av #metoo-rörelsen
  • Jämställdhet på arbetsmarknaden och lika lön
  • Män och jämställdhet
  • Jämställdhet i Västnorden och i Arktis

Island som ordförandeland har även till uppgift att ansvara för det nordiska samarbetet internationellt och bidra till ett kunskapsutbyte, bland annat vid FN:s kvinnokommissions möte, CSW63.

Projekt och arrangemang 2019

11–22 mars: Side-events och nordiskt deltagande vid CSW63 i New York.

2–3 april: Tekniskt seminarium i Reykjavik med EPIC.

4–5 april: Konferens I Reykjavik om framtidens arbetsmarknad och jämställdhet på arbetsmarknaden.

21 maj: Barbershop konferens i Köpenhamn om kvinnor i ledningsarbete och omedveten bias

11–12 juni: Konferens och Barbershop i Torshavn om jämställdhet på arbetsmarknaden.

17–19 september: Konferens i Reykjavik om #metoo.

11–13 oktober: Paneldebatt om jämställdhet i Arktis vid Arctic Circle Assembly i Reykjavík.

20 november: Seminarium i Köpenhamn om unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet