Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. De nordiska regeringarnas samarbete på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna som utgör ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM). Ministrarna träffas minst en gång om året och diskuterar och fattar beslut inom de områden där samarbete leder till bättre effekter än vad de enskilda länderna kan åstadkomma var för sig – detta kallar vi nordisk nytta.

Ordförandeskapet i ministerrådet roterar årsvis mellan länderna. Det land som har ordförandeskapet har ett särskilt ansvar för att prioritera arbetet och samordna projekt och arrangemang inom ramen för samarbetet.

Ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM), som består av representanter från samtliga länder och självstyrande områden, träffas minst tre gånger om året. Kommittén leder det praktiska arbetet och förbereder ministrarnas möten.

I denna sektion kan du läsa mer om ministerrådets prioriteringar för jämställdhetssamarbetet, följa inriktningen på årets ordförandeskap, liksom lära dig mer om både jämställdhetssamarbetets nutid och historia!


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet