Nordisk jämställdhetsfond

NIKK spade symbolGenom Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdheten. Tack vare samarbetet växer kunskapen och sprids över gränserna. Vi hittar gemensamma lösningar och lär av varandra.

Sedan 2013 har ett 50-tal projekt beviljats medel. Projekten resulterar i allt från utbildningsmaterial och politiska förslag till nya nätverk i Norden.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Här hittar du information om pågående och genomförda projekt, aktuella utlysningar och riktlinjer för ansökningar.

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet