Aktuella publikationer

NIKK tar fram publikationer som analyserar olika frågor ur ett jämförande nordiskt perspektiv inom jämställdhets- och genusforskning, politik och praktik. Publikationerna är listade här:

Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet: Initiativ och åtgärder efter #MeToo

Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet: Initiativ och åtgärder efter #MeToo

2019 | Sexism, sexuella trakasserier och annan genusbaserad utsatthet utgör hinder för jämställdhet i Norden. Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet: ...
Sammanfattning: Likalön i Norden

Sammanfattning: Likalön i Norden

2019 | Kortfattad sammanfattning av publikationen Likalön i Norden – lagar och politiska strategier. Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att ...
Likalön i Norden

Likalön i Norden

2019 | Löneskillnaderna mellan könen är ett av de stora hindren för att uppnå jämställdhet i Norden. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har ...
Ett år efter Me Too

Ett år efter Me Too

2018 | Denna sammanställning är framtagen på initiativ av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Sammanställningen lyfter initiativ och åtgärder som de nordiska och baltiska ...
Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla

Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla

2018 | Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. Ett utmärkande drag för den nordiska barnomsorgen är att ...
Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen

Faktablad: Lika villkor på arbetsplatsen

2018 | Sedan 1970-talet har frågan om lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet stått högt på den politiska agendan i Norden. Länderna har tagit en mängd ...
Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang

Faktablad: Flexibla arbetsarrangemang

2018 | Flexibla arbetsarrangemang gör det möjligt för föräldrar att kombinera jobb med familjeliv. I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare, ...
Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna

Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna

2018 | I alla nordiska länder har båda föräldrarna rätt till betald föräldraledighet. Ett jämt uttag har varit en politiskt prioriterad fråga, inte minst för att ...
Faktablad: Vem jobbar och när?

Faktablad: Vem jobbar och när?

2018 | Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnor och mäns ekonomiska möjligheter. Inom ramarna ...
Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer

Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer

2018 | För att uppnå jämställdhet måste män engagera sig i arbetet och föreställningar om manlighet utmanas. I de nordiska länderna är politikområdet ”män och ...
Kartläggning: Vad säger lagen om #metoo

Kartläggning: Vad säger lagen om #metoo

2018 | Kartläggning av lagstiftning för sexuella trakasserier i Norden I alla nordiska länder har arbetsgivare skyldigheter att förbygga och agera vid sexuella trakasserier. Trots detta finns ...
NIKK-kartan

NIKK-kartan

2018 | Karta över jämställdhet i Norden För att synliggöra de årtal, aktörer, resurser, fördjupningar och jämförelser som NIKK samlat på sin webb finns denna ...
Män och jämställdhet

Män och jämställdhet

2016 | På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NIKK genomfört en kartläggning av pågående och genomförda initiativ inom politikområdet ”män och jämställdhet” under perioden 2005-2015. Kartläggningen ...
Vilka hörs och syns i Norden?

Vilka hörs och syns i Norden?

2017 | Faktablad om det offentliga rummet i Norden. Det offentliga rummet i Norden är fortfarande inte till för alla. Sexistisk reklam, osynliggörande i media ...
Hat och hot på nätet

Hat och hot på nätet

2017 | Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder. Men att komma åt förövarna är inte helt enkelt. Ett av ...
Därför stannar papporna hemma

Därför stannar papporna hemma

2016 | Faktablad om föräldraförsäkringssystemen i Norden. Pappor i Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen. Samtidigt finns stora skillnader mellan de nordiska ...
Part-Time Work in the Nordic Region III

Part-Time Work in the Nordic Region III

2016 | Gender equality in the labour market is a key topic in the Nordic cooperation on gender equality. As a follow up to two earlier ...
Deltidskultur och heltidsnorm

Deltidskultur och heltidsnorm

2015 | Faktablad om vägar till jämställda arbetstider i Norden. Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män och det mönstret går igen i alla nordiska ...
Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder?

Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder?

2015 | Faktaark om kortlægningen ”Udfordringer og Best Practice i Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder? relation til Køn, Uddannelse og Befolkningsstrømme”, 2015. De nordiske lande står over ...
Heltid eller deltid? Olika förutsättningar för kvinnor och män i Norden

Heltid eller deltid? Olika förutsättningar för kvinnor och män i Norden

2015 |Ansvaret för familj och barn är en viktig orsak till kvinnors deltidsarbete. Det visar en nordisk rapport som NIKK har tagit fram. En annan ...
Part-time Work in the Nordic Region II

Part-time Work in the Nordic Region II

2014 – uppdaterad version 2014-11-20 |Gender equality in the labour market is a key topic in the Nordic cooperation on gender equality. The Nordic Council ...
Gender Equality in the Nordic Media

Gender Equality in the Nordic Media

2014 | There is an increasing pressure on media to step up and take measures to ensure women’s access to the media industry and to ...
Deltid och ekonomi – olika villkor för kvinnor och män

Deltid och ekonomi – olika villkor för kvinnor och män

2014 | Att arbeta deltid under några år när barnen är små får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och i Norge. Det ...
Part-Time Work in the Nordic Region

Part-Time Work in the Nordic Region

2014 | Arbetsmarknaden är ett prioriterat övergripande tema för det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet 2011-2014. En utmaning är att minska könsuppdelningen på arbetsmarknaden och på ...

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet