NIKK:s publikationer 1996-2011

Nordisk institutt for kunnskap om kjønn, NIKKs föregångare, var verksamt mellan år 1996-2011. Här hittar du deras rapporter och andra publikationer.

Nordisk Jämställdhetspolitik med fokus på män – en policyöversikt

Nordisk Jämställdhetspolitik med fokus på män – en policyöversikt

2012 | Denna rapport dokumenterar de viktigaste jämställdhetsinitiativen och -åtgärderna med fokus på män i Norden samt kartlägger karakteristiska teman, aktörer och verksamhetsformer inom fältet. ...
Nordisk Jämställdhetspolitk med fokus på män – en policyöversikt

Nordisk Jämställdhetspolitk med fokus på män – en policyöversikt

2012 | av Jan Wickman Denna rapport dokumenterar de viktigaste jämställdhetsinitiativen och -åtgärderna med fokus på män i Norden samt kartlägger karakteristiska teman, aktörer och ...
Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005-2009

Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: 2005-2009

2010 | av Eva Nyström Rapporten ger en översikt över nordisk forskning då det gäller jämställdhet, skola och utbildning. De nordiska ländernas jämställdhetspolitiska arbete berörs ...
Likestilling og minoritetsungdom i Norden – med fokus på sosial kontroll

Likestilling og minoritetsungdom i Norden – med fokus på sosial kontroll

2010 | Rapporten gjennomgår forskning og kunnskap om minoritetsungdoms situasjon med fokus på sosial kontroll i Danmark, Finland, Norge og Sverige i et kjønns- og ...
Mapping the field of gender equality in the Nordic countries

Mapping the field of gender equality in the Nordic countries

2010 | by Minna Seikkula, NIKK This brochure presents the most important authorities and other national-level actors in the field of gender equality and gender ...
Gender and power in the Nordic countries – with focus on politics and business

Gender and power in the Nordic countries – with focus on politics and business

2010 | by Kristi Niskanen (ed.) In the research project “Gender and Power in the Nordic Countries”, an interdisciplinary Nordic research team mapped out and ...
Kön och sport i nordiska massmedier och ungdomars praktiker – En forskningsöversikt

Kön och sport i nordiska massmedier och ungdomars praktiker – En forskningsöversikt

2010 | Nordisk ministerråds samarbejdsprogram for ligestilling 2006-2010 “Med fokus på køn er målet et ligestillet samfund” ønsker blandt andet at sætte problemstillinger på dagsorden ...
Inspirationsguiden: Kontrol over eget liv

Inspirationsguiden: Kontrol over eget liv

2010 | Inspiration til hvordan du kan hjælpe tosprogedeunge til at kunne leve det liv, de selv ønsker. Hämta publikationen i PDF       ...
Kön och makt i Norden. Del 1: Landsrapporter

Kön och makt i Norden. Del 1: Landsrapporter

I ”Kön och makt i Norden” kartlägger och analyserar en nordisk tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och ...
Nordisk översikt av regnbågsfamiljers rättigheter

Nordisk översikt av regnbågsfamiljers rättigheter

2009 | Hämta översikten i PDF
Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor

Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor

2009 | av Jennie Westlund Ramarna för den traditionella nordiska familjepolitiken utmanas från flera håll. Många familjer passar inte in i formen för en vit, ...
Gender and power in the Nordic countries – a study of politics and business

Gender and power in the Nordic countries – a study of politics and business

2009 | I den här broschyren presenteras resultaten från det ettåriga forskningsprojektet “Kön och makt i Norden”, som fokuserade på toppositioner inom två samhällsområden: Politik ...
Gender Equality and Quality of Life. A Norwegian Perspective

Gender Equality and Quality of Life. A Norwegian Perspective

2009 | In order to find out more about men, women and gender equality, a representative survey was made in Norway in 2007, which was ...
Kvoter, valgfrihet, fleksibilitet. Indre spenninger i den nordiske familiepolitikken

Kvoter, valgfrihet, fleksibilitet. Indre spenninger i den nordiske familiepolitikken

2009 | Vi er vant til å tenke på den nordiske familiepolitikken under ett, som noe som støtter kvinnenes deltakelse i arbeidslivet, menns aktive tilstedeværelse ...
Kön och makt i Norden Del 2: Sammanfattande diskussion och analys

Kön och makt i Norden Del 2: Sammanfattande diskussion och analys

Rapporten består av en nordisk jämförelse samt fördjupande artiklar som analyserar och jämför förekomsten av strukturell könsmakt inom politik och näringsliv i de nordiska länderna. ...
Likestilling og livskvalitet

Likestilling og livskvalitet

2008 | av Øystein Gullvåg Holter,Cathrine Egeland og Helge Svare AFI rapport 1/2008 Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet ”Likestilling og livskvalitet 2007”. Prosjektet er utført ...
Litteraturöversikt om Prostitution

Litteraturöversikt om Prostitution

2008 | Kunskapsbidrag från studenter och forskare som behandlar prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige de senaste 30 åren. Översikten innehåller också en ...
Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden – en oversigt/Multidimensional Discrimination Policies in the Nordic Countries – an overview

Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden – en oversigt/Multidimensional Discrimination Policies in the Nordic Countries – an overview

2008 | Rapporten beskriver forhenværende og nuværende anti-diskrimineringslovgivning i de nordiske lande og gennemgår aktuelle forslag indenfor både lovgivning og forvaltning mod en ny politik ...
Projektet “Prostitution i Norden”

Projektet “Prostitution i Norden”

2008 | På uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna (MR-JÄM) har Nordiskt institut för kunskap om kön (NIKK) genomfört forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”. Syftet med projektet ...
Prostitution i Norden. Forskningsrapport

Prostitution i Norden. Forskningsrapport

2008 | Rapporten presenterar resultaten från projektet ”Prostitution i Norden” och innehåller samtliga artiklar (13) skrivna av de 11 nordiska forskarna i projektet. I rapporten ...
Prostitusjon i Norge – oppfatninger i fagmiljøene

Prostitusjon i Norge – oppfatninger i fagmiljøene

2007 | av Karianne Sørbø, Ingvild Magnæs Gjelsvik, Magnhild Ravnskog Nilsen og Trude-Katrine Solberg På oppdrag fra NIKK har fire studenter ved Universitetet i Oslo kartlagt ...
Prostitution i Norden/Prostituutio Pohjoismaissa Konferensrapport

Prostitution i Norden/Prostituutio Pohjoismaissa Konferensrapport

2008 | Rapporten är en sammanfattning av resultaten från forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”, genomfört av NIKK på initiativ av de nordiska jämställdhetsministrarna. Projektets syfte har ...
Prostitution in the Nordic Countries. Conference report

Prostitution in the Nordic Countries. Conference report

2008 | The report ”Prostitution in the Nordic Countries. Conference report, Stockholm, October 16–17, 2008″ summarises the results of a research project conducted by the ...
Unge, køn og pornografi i Norden. Slutrapport

Unge, køn og pornografi i Norden. Slutrapport

2006 | Slutrapporten fra det nordiske forskningsprojekt ”Unge, køn og pornografi i Norden” (2004-2006) giver en samlet fremstilling af de enkelte undersøgelsers design, metoder og ...
Unge, køn og pornografi i Norden. Kvantitative studier

Unge, køn og pornografi i Norden. Kvantitative studier

2006 | Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets kvantitative analyser. Artikler: Generation P? – Et kvantitativt studie af nordiske unges forhold til pornografi (Anette Dina Sørensen og ...
Unge, køn og pornografi i Norden. Mediestudier

Unge, køn og pornografi i Norden. Mediestudier

2006 | av Anette Dina Sørensen og Susanne V. Knudsen (red) Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets medieundersøgelser. Hämta publikationen i PDF      
Unge, køn og pornografi i Norden. Kvalitative studier

Unge, køn og pornografi i Norden. Kvalitative studier

2006 | av Anette Dina Sørensen og Susanne V. Knudsen(red.) Rapporten præsenterer resultaterne fra projektets kvalitative undersøgelser. Artikler: Det pornografiska scriptet – om unga och ...
Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi. Rapport fra nordisk journalistkursus

Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi. Rapport fra nordisk journalistkursus

2005 | På et kursus for journalister i Norden i november 2005 præsenterede nogle af Nordens fremmeste kønsforskere aktuelle forskningsresultater og analyser om prostitution, trafficking ...
Køn, ligestilling og skole 1990-2004. Rapport med oversigt over forskning i skole

Køn, ligestilling og skole 1990-2004. Rapport med oversigt over forskning i skole

2005 | Køn, ligestilling og skole 1990-2004. Rapport med oversigt over forskning i førskole, skole, videregående skole, når det gælder køn og pædagogiske ligestillingsstrategier samt ...
Kön och våld – Gender & Violence. Ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004 – slutrapport/A Nordic Research Programme 2000-2004 – Final Report (TemaNord 2005:544).

Kön och våld – Gender & Violence. Ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004 – slutrapport/A Nordic Research Programme 2000-2004 – Final Report (TemaNord 2005:544).

Denna slutrapport redogör såväl för de projekt som ingått i programmet och för andra former av stöd till forskning och forskarutbildning, som för några av ...
NIKK Småskrifter nr 9: Informationsteknologi och kön som prisma i analyser av nordiska IT-policies

NIKK Småskrifter nr 9: Informationsteknologi och kön som prisma i analyser av nordiska IT-policies

2004 | av Christina Mörtberg och Beathe Due (red.) I den här rapporten redovisas resultaten från forskningsprojektet Ett informationssamhälle för alla – studier av offentliga ...
Can men do it? Men and Gender Equality – The Nordic Experience

Can men do it? Men and Gender Equality – The Nordic Experience

2003 | av Øystein Gullvåg Holter Nordic Council of Ministers (TemaNord 2003:510) In 1999, the Nordic Council of Ministers and the Nordic Trade Union Council ...
Transformations urgentes (FRENCH)

Transformations urgentes (FRENCH)

2003 | by Jill Lewis Le rôle critique du genre (gender) au coeur des pratiques préventives contre le VIH/sid. Un guide pratique de travail avec ...
Gendering Prevention Practices. A practical guide to working with gender in sexual safety and HIV/AIDS awareness education

Gendering Prevention Practices. A practical guide to working with gender in sexual safety and HIV/AIDS awareness education

2003 | by Jill Lewis This manual lays out eight sessions, each with an array of diverse learning activities, for capacity building to help participants ...
Introduction to: The Living for Tomorrow project

Introduction to: The Living for Tomorrow project

2003 | Living for Tomorrow is a NIKK project that was based in Estonia in collaboration with the Tallinn AIDS Prevention Centre. It was a ...
Menn kan – arbeidsliv og likestilling : rapport fra nordisk konferanse i København 28. oktober 2001

Menn kan – arbeidsliv og likestilling : rapport fra nordisk konferanse i København 28. oktober 2001

2002 | av Guro Karstensen (red.) Denne rapporten fra NIKK inneholder innlegg fra konferansens talere og foredragsholdere, og kommer med forslag til løsninger som kan gi ...
Mobilising Gender Issues: Report from the Living for Tomorrow Project on youth, gender and HIV/AIDS prevention

Mobilising Gender Issues: Report from the Living for Tomorrow Project on youth, gender and HIV/AIDS prevention

2002 | by Jill Lewis This is an overview of what this gender-focused, youth HIV prevention project undertook, the concerns it had to consider, and ...
Projektet Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik

Projektet Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik

2002 | Jämställdhet mellan kvinnor och män har de senaste decennierna varit en framträdande politisk exportprodukt för alla de nordiska länderna. För omvärlden kan det ...
Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad

Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad

2002 | av Guro Karstensen (red.) Den nordiska forskningskonferensen “Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad” ägde rum i Stockholm 28 februari-1 mars 2002. ...
På nye eventyr – mandsforskere uden grænser : artikler fra nordisk konferance om mandsforskning : Hillerød, Danmark 26.-27. oktober 2001

På nye eventyr – mandsforskere uden grænser : artikler fra nordisk konferance om mandsforskning : Hillerød, Danmark 26.-27. oktober 2001

2002 | av Elisabeth Lorenzen og Maria Grönroos (red.) Den første nordiske konferansen om menn, arbeidsliv og likestilling fant sted 28. oktober 2001 i København. ...
Challenging Gender Issues: report on findings from the Living for Tomorrow project about young men’s and young women’s attitudes to men, women and sex

Challenging Gender Issues: report on findings from the Living for Tomorrow project about young men’s and young women’s attitudes to men, women and sex

2001 | by Jill Lewis and Stephen Clift This report analyses and discusses research feedback about teenagers’ ways of thinking about gender in their society, ...
How to Bridge the Gap between Us? Gender and Sexual Safety, NIKK & the Living for Tomorrow NGO

How to Bridge the Gap between Us? Gender and Sexual Safety, NIKK & the Living for Tomorrow NGO

2000 | A booklet and vocabulary in Estonian, Russian and English languages written and illustrated by Estonian and Russian teenagers in the Living for Tomorrow ...
Learning to relearn givens

Learning to relearn givens

2000 | by Jill Lewis PLA Notes 37 February 2000 Article no 20 Drawing on recent gender and feminist research, and the most challenging of ...
Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år

Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år

2000 | NIKK Småskrifter nr 5: Satsningar och samarbete – Nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år: av Solveig Bergman (red.) Rapporten Satsningar och samarbete: Nordisk ...
Gendered Traditions and Sexual Acts – a high risk affair (1999)

Gendered Traditions and Sexual Acts – a high risk affair (1999)

1999 | by Jill Lewis and Diana Anders From The Living Tomorrow Project The NIKK Living for Tomorrow project takes its point of departure from ...
Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal

Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal

1999 | av Eva Magnusson, NIKK ARBETSNOTAT nr 1 i det samnordiska forskningsprojektet “Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik – studier av förändringar i ...
Visualising Desire: HIV prevention dilemmas for women’s sexual safety in Europe

Visualising Desire: HIV prevention dilemmas for women’s sexual safety in Europe

1998 | by Jill Lewis a part of The Living for Tomorrow project The motivating concern behind this article is that women, in the diversity ...
Forprosjektet, NIKK Notat nr 1: Kvinner, krig og kjærlighet

Forprosjektet, NIKK Notat nr 1: Kvinner, krig og kjærlighet

1997 | av Anne Werner Et forprosjekt om forskningskompetanse, litteratur og interesser. Hämta publikationen i PDF

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet