Vad är NIKK?

Frågor

Om du har några frågor om NIKK eller om jämställdhet, kan du skriva ett e-post till oss med dina frågor.

Skicka e-postbrevet till nikk@genus.gu.se

NIKK är en förkortning för
Nordisk Information för Kunskap om Kön.

NIKK informerar om jämställdhet
mellan kvinnor och män.

Jämställdhet mellan kvinnor och män
är när kvinnor och män har lika mycket
rättigheter och möjligheter.

Det är inte jämställt i samhället än.
Kunskap om jämställdhet kallas också för
kunskap om kön.

 

NIKK informerar om kunskap om kön i Norden.

De nordiska länderna är

 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Island

Färöarna, Grönland och Åland
tillhör också Norden.

 

I EU samarbetar de europeiska länderna.

De nordiska ländernas regeringar
samarbetar i Nordiska Ministerrådet.

De politiska ministrarna i Norden
som ansvarar för jämställdhet
kallas för MR-JÄM.
De träffas 1–2 gånger per år
i det Nordiska Ministerrådet.

Ministrarna i MR-JÄM
får hjälp av anställda tjänstemän
i de nordiska länderna.

De kallas för ämbetsmän
och träffas i en kommitté.
Ämbetsmannakommittén (ÄK-JÄM)
träffas 3–6 gånger per år.

 

ÄK-JÄM förbereder ministrarnas möten.
ÄK-JÄM utför sedan ministrarnas önskningar
och leder det praktiska arbetet.

NIKK hjälper dem i det dagliga arbetet.
Det är mycket information som ska spridas.
Kunskap om hur länderna i Norden
arbetar med jämställdhet.

Om till exempel Norge är duktiga på
att anställa män i barnomsorgen,
så kan Norges sätt att arbeta
ge tips till andra länder.

NIKK sprider fakta, forskning och idéer
mellan de nordiska länderna.

 

Det är Nationella sekretariatet för genusforskning
som arbetar med NIKK.

Nationella sekretariatet för genusforskning
ligger på Göteborgs universitet.
Därför har NIKK sitt kontor
på Göteborgs universitet.

 

Här är några av NIKK:s uppdrag:

 • Samla in kunskap om jämställdhet i Norden
 • Berätta om MR-JÄM och ÄK-JÄM
 • Hjälpa MR-JÄM och ÄK-JÄM
 • Ge dem idéer till nya aktiviteter
 • Sköta om den nordiska jämställdhetsfonden

 

Nordisk jämställdhetsfond

Projekt som arbetar med jämställdhet kan söka pengar
från den nordiska jämställdhetsfonden.

Det finns två krav:

 1. Det måste vara minst 3 organisationer som samarbetar.
 2. De måste komma från minst 3 olika nordiska länder.

Cirka 50 projekt har fått pengar.

 

Nordisk nytta

De 5 länderna i Norden
kan lära sig mycket av varandra.

Om man samarbetar
behöver inte alla länderna
sitta och fundera på samma sak
i var sitt land.
Det kallar vi för nordisk nytta.

 

De fem länderna i Norden
turas om att vara ordförande
i det nordiska ministerrådet.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet