Statistik

Statistik Danmark
Statistik Danmark (Danmark)
Statistics Finland: Gender Equality
Statistics Finland: Gender Equality (Finland)
Statbank
Statbank (Färöarna)
Gender statistics Iceland
Gender statistics Iceland (Island)
Nordic statistics (norden.org)
Nordic statistics (norden.org) (Norden)
Nordisk statistik online
Nordisk statistik online (Norden)
Statistisk sentralbyrå om likestilling
Statistisk sentralbyrå om likestilling (Norge)
Jämställdhetsstatistik Statistiska centralbyrån
Jämställdhetsstatistik Statistiska centralbyrån (Sverige)
Kvinnor och män ÅSUB – Ålands statistik och utredning
Kvinnor och män ÅSUB – Ålands statistik och utredning (Åland)

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet