Grönland

Grönlands jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhetspolitisk organisering på Grönland idag
Jämställdhetsintegrering på Grönland
Jämställdhetsarbete på Grönland – en bakgrund
Bård: Grönland

Grönlands jämställdhetspolitiska mål

Jämför med | Danmark | Finland | Färöarna | Island | Norge | Sverige | Åland |

Det övergripande målet med den grönländska jämställdhetspolitiken är att ge kvinnor och män samma möjligheter att forma sina liv. Jämställdhetspolitiska åtgärder skall enligt den självstyrande regeringen fokusera på de samhällsområden som präglas av ojämställdhet och där jämställdhet kan bidra till att skapa en hållbar utveckling.

Till toppen av sidan

Jämställdhetspolitisk organisering på Grönland idag

Jämför med  | Danmark| FinlandFäröarna | Island | Norge | Sverige | Åland |

Illustration: Emma Hanquist

Illustration: Emma Hanquist

Ministern (Naalakkersuisoq) för forskning och hälsa i Grönlands självstyrande regering (Naalakkersuisut) har det övergripande ansvaret för jämställdhetsfrågor och för implementeringen av jämställdhetslagsstiftningen. Jämställdhet ska integreras i samtliga politikområden, och enligt Landstingslagen om jämställdhet mellan kvinnor och män från 2013 (Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder) har alla myndigheter ansvar för jämställdhetsfrågor inom sina respektive verksamhetsområden.

Grönlands jämställdhetsråd (Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit) har till uppgift att främja jämställdhet och bidra i arbetet med att nå den självstyrande regeringens jämställdhetspolitiska mål. Jämställdhetsrådet kan på eget initiativ eller efter klagomål utreda ärenden som rör jämställdhet. Jämställdhetsrådet omvärldsbevakar och verkar som rådgivande organ för den självstyrande regeringen, kommunerna och allmänheten i jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsrådet har också i uppdrag att årligen sammanställa en jämställdhetsrapport åt regeringen och parlamentet.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsintegrering på Grönland

Jämför med | Danmark | Finland |Färöarna | Island | Norge | Sverige | Åland |

Enligt den grönländska regeringen ska jämställdhet integreras i samtliga politikområden. Landstingslagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (2013) ålägger dessutom alla myndigheter ett ansvar för jämställdhetsfrågor inom deras respektive verksamhetsområden.

Grönlands regering har särskilt fokus på våld mot kvinnor och att minska antalet aborter.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsarbete på Grönland – bakgrund

Jämför med | Danmark | FinlandFäröarna | Island | Norge | Sverige | Åland |

Den grönländska jämställdhetspolitiken har karaktäristerats av kvinnors sena inträde på den politiska arenan och en sen institutionalisering av jämställdhetspolitiken, i jämförelse med de övriga skandinaviska länderna. Institutionaliseringen av Grönlands jämställdhetspolitik inleddes år 1985 i samband med tillsättningen av Grönlands jämställdhetsutskott. År 1998 ersattes det av Grönlands Jämställdhetsråd.

Den grönländska lagstiftningen som relaterar till jämställdhet återfinns i Landstingslagen nr. 5 1998 om Grönlands Jämställdhetsråd, Landstingslagen nr. 7 2003 om jämställdhet mellan kvinnor och män och Landstingslagen nr. 8 2003 om ändring av landstingslagen om Grönlands Jämställdhetsråd. 1998 stärktes den Grönländska jämställdhetspolitiken också av att ett sekretariat etablerades och ekonomiska resurser tilldelades specifikt jämställdhetspolitiken. 2003 fick jämställdhetsfrågor ökad uppmärksamhet på Grönland. Lagändringar kom till stånd, som ändrade Jämställdhetsrådets sammansättning och stärkte skyddet mot könsdiskriminering och myndigheters och företags skyldigheter att främja jämställdhet. 2013 samlades de tre ovan nämnda lagarna i en ny lag; Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder.

Den första jämställdhetsministern (Minister for Sociale anliggender og Ligestilling) tillsattes 2011.

Till toppen av sidan


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet