Jämställdhetspolitik

Här hittar du mer detaljerad information om hur jämställdhetsarbetet ser ut i de nordiska länderna. Du kan läsa om jämställdhetsarbetets historia, nuläge och framtid. Här får du snabbt en överblick över vilka konkreta mål som satts upp för jämställdhetsarbetet i respektive nordiskt land!


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet