Årtal

Viktiga årtal för jämställdheten i de nordiska länderna
Händelse Danmark Finland Island Norge Sverige
Män får allmän rösträtt och blir valbara till parlamentet 1849 *1906 *1903 *1898 *1909 *
Lika arvsrätt för kvinnor och män införs 1857 *1878 *1850 *1854 *1845 *
Kvinnor får laglig rätt att bedriva näringsverksamhet 1857 *1919 *1887 *1866 *1846 *
Ogifta kvinnor blir myndiga (vid 25 års ålder) 1857 *1864 *1861 *1863 *1863 *
Kvinnor får rätt att bestämma över sin egen inkomst 1857 (ogifta kvinnor) / 1880 (gifta kvinnor) *1864 (ogifta kvinnor) / 1889 (gifta kvinnor) *1861 (ogifta kvinnor) / 1900 (gifta kvinnor) *Uppgift saknas *1863 (ogifta kvinnor) /1874 (gifta kvinnor) *
Kvinnor får rätt att ta akademisk examen 1875 *1901 *1904 *1884 *1873 *
Gifta kvinnor blir myndiga (vid 25 års ålder) 1899 *1930 *1900 *1888 *1921 (21 års ålder) *
Kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner 1908 *1917 *1908 *1910 *1919 *
Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till parlamentet 1915 *1906 *1920 *1913 *1921 *
Den första kvinnliga ministern 1924 *1926 *1970 *1948 *1947 *
Undertecknande av FN:s arbetsorgans (ILO) konvention 100 om lika lön för kvinnor och män för arbete av lika värde 1960 *1963 *1958 *1959 *1962 *
P-piller tillåts 1966 *1961 *1967 *1967 *1964 *
Fri abort införs 1973 *1970 *1975 *1978 *1975 *
Första lagstiftning om föräldraförsäkring införs som ger fäder rätt att ta ut föräldraledighet vid barns födelse 1983 *1978 *1981 *1977 *1974 *
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män antas 1988 *1987 *1976 *1978 *1980 *
Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund av graviditet, förlossning eller föräldraledighet 1989 *1971 *1987 *1987 *1939 *
Nordisk handlingsplan för jämställdhet 1989 *1989 *1989 *1989 *1989 *
Den mest aktuella lagstiftningen om fördelning av föräldraledighet 2002 *2003 *2016 *2014 *2016 *
Första kvinnliga statsministern/premiärministern 2011 *2003 *2009 *1981 *Ej inträffat *
Samkönat äktenskap 2012 *2017 *2010 *2009 *2009 *
Undertecknande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Istanbul-konventionen 2011) 2014 *2011 *2011 *2011 *2011 *
Ratificering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Istanbul-konventionen 2011) 2014 *2015 *Ej inträffat *Ej inträffat *2014 *

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet