Vokabulär

I de nordiska språken används ofta begrepp inom genus- och jämställdhetsområdet som inte kan översättas entydigt till de övriga grannspråken. NIKK har därför samlat ihop några viktiga ord och begrepp inom fälten genus/kön och jämställdhet/likestilling till en liten nordisk ordlista.

Visste du att…

…”hen” finns som könsneutralt pronomen i finska: “hän”. Det har etablerats i svenska och på Åland och håller på att få fäste i norska. I danska, färöska och grönländska finns inget etablerat könsneutralt pronomen.

…”suvaus” används ibland i finska som ett verb för ”att göra jämställdhetsintegrering”. Det är en kortform av ”Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen”.

…i Danmark och Sverige används ordet ”hverdagsseksisme”/”vardagssexism” om vardagliga sätt att bete sig som kan verka oskyldiga men som bottnar i sexism.

…ordet ”intimiteter” används av norska könsforskare. Det betyder ungefär ”familj” men är mer inkluderande och används för att beskriva nära relationer.

Ordlista
Dansk (køns)ligestilling køn køn ligestillingsvurdering LGBT
English gender equality gender sex gender mainstreaming LGBT / LGBTQ
Suomeksi (sukupuolten) tasa-arvo tasa-arvo sukupuoli sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen hlbtiq / hlbti / lhbti
Føroyskt javnstøða / javnrættur kyn (málkyn) kyn (lívkyn) avnstøðuintegratión / javnstøðusamlaging LGBT
Kalaallisut suiaassutsikkut naligiissitaaneq suiaassuseq suiaassuseq suiaassutsikkut naligiissitaanermi naliliinerit LGBT
Islenska kynjajafnrétti kyngervi kyn Samþætting kynjasjónarmiða Málefni hinsegin fólks
Norsk (kjønns)likestilling (sosialt) kjønn kjønn likestillingsintegrering LHBT / LHBTQI
Svenska jämställdhet genus kön jämställdhetsintegrering HBT / HBTQ

Här hittar du ordlistan för utskrift.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet