Aktörer

Här ges en översikt av alla centrala och nationella aktörer inom genus- och jämställdhetsfältet i Norden.

Tipsa oss gärna om aktörer som du saknar på nikk@genus.gu.se!


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet