Om GenderKalenderN

Här hittar du nordiska och internationella konferenser, möten, seminarier, call for papers, doktorandkurser med mera. Vår kalender baserar sig på  GenderKalenderN – ett över tio år gammalt samarbete mellan nationella enheter i Norden med nationella informations-  och förmedlingsuppdrag om genus och/eller jämställdhetsrelaterade frågor.  Det går ut på att alla enheter bidrar med information från och om just sitt land in i en gemensam databas. Det är sedan upp till varje enhet att själv avgöra vilken information som ska presenteras på den egna webbplatsen. Resultatet är att alla enheter har varsin version av kalendern med ett eget urval för just det egna landet och målgruppen. På den här sidan hittar du NIKK:s urval ur kalendern. Här har vi fokus på tvärnordiska, europeiska och internationella konferenser, seminarium och mötesplatser som rör jämställdhetspolitik, -praktik och –forskning. Besök den fullständiga kalendern på www.genderkalendern.org

Delad kunskap förändrar!

Du kan dela alla poster du hittar i kalendern direkt till din facebook eller twittersida, och om du hittar ett arrangemang du själv vill gå på kan du lägga in det i din egen (exchange)kalender med ett enkelt knapptryck!

Saknar du ett nordiskt/europeiskt/internationellt arrangemang här i kalendern  – sänd epost till nikk@genus.gu.se.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet