NYTT

Få insatser riktar sig specifikt till unga som har sex mot ersättning i Norden

2019-11-20 | Unga som har sex mot ersättning är en sårbar och särskilt utsatt grupp, men i de nordiska länderna är sociala insatser som riktar sig specifikt till denna grupp begränsade i antal. Det visar den nya rapporten Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries. Tidigare forskning visar att fler unga män än unga kvinnor uppger att de har erfarenhet av sex mot ersättning och även att unga HBTQ-personer i större utsträckning rapporterar att de har erfarenhet av sex mot ersättning, än unga personer som inte definierar sig som HBTQ. »

NIKK har nya uppdrag om sexuella trakasserier, framtidens arbetsliv och LGBTI i Norden

2019-10-29 | NIKK har tre nya uppdrag, alla med projektstart 2019. Uppdragen fokuserar på att kartlägga forskning och kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet, hållbarhet och jämställdhet i framtidens högteknologiska arbetsliv samt att kartlägga och analysera LGBTI-området i Norden. Projekten ska bidra till ökad kunskap och kvalitet i jämställdhetsarbetet i Norden inom sitt respektive fält. »

Nya samarbetsprojekt stärker jämställdheten i Norden

2019-10-02 | Sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga, kvinnor i omsorgssektorn och maskulinitetsnormer. Det är teman som behandlas av några av de sammanlagt sju projekt som har beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond 2019. »

Ny publikation från NIKK om nordiskt arbete mot sexuella trakasserier

2019-09-18 | NIKK:s nya publikation Ending sexual harassment – a precondition for gender equality: Nordic initiatives in the aftermath of #MeToo sammanställer initiativ som tagits för att motverka sexuella trakasserier i Norden, både inom det nordiska samarbetet och på nationell nivå i de nordiska länderna. »

#MeToo Moving forward: internationell konferens i Reykjavik

2019-09-06 | Vilka konsekvenser har #MeToo-rörelsen fått och hur går vi vidare nu? Det är några av de övergripande frågorna på den internationella konferensen #MeToo Moving forward i Reykjavik 17-19 september. »

Twitter

2020/10/15 @ 10:26
Idag är det tre år sedan metoo startade och blixtsnabbt spreds över världen. Vi uppmärksammar dagen med att publicera "Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet". https://t.co/21ZfYpu2gr #nordicsolutions #nordicequality https://t.co/c2TwwOhDMN NIKKtweet photo
2020/09/18 @ 12:55
Today it's #EqualPayDay NIKK's report "Equal pay in the Nordic countries – the law and policy strategies" sheds light on the area of equal pay in the Nordic countries.

Short summary: https://t.co/UxRyOuWBKj
Full report: https://t.co/XWS6QdVRVx

#EqualPay #NordicEquality https://t.co/KAZ2A5Jqnd
NIKKtweet photo
2020/08/19 @ 7:05
Nordic Gender Equality Fund's targeted call for proposals is open!

Looking for project partners to combat gender segregation in the labour market with? Participate in our digital information meeting September 15!

https://t.co/V3ONNMTJ4N

#labourmarket #genderequality #nrpol https://t.co/xUpEQYsNGv
NIKKtweet photo
2020/08/17 @ 11:13
Idag öppnar Nordisk jämställdhetsfonds nya programutlysning för ansökningar!

Letar du efter projektpartners att motverka den könssegregerade arbetsmarknaden med? Delta i vårt digitala informationsmöte 15:e september.

https://t.co/VG32gih3AS

#nrpol #arbpol #arbetsliv https://t.co/UPgPvr3lXe
NIKKtweet photo
2020/06/18 @ 8:34
I år utlyser Nordiska ministerrådet medel till aktörer i Norden som samarbetar för att motverka könssegregeringen på arbetsmarknaden. Totalt ska fyra miljoner danska kronor fördelas till nordiska samarbetsprojekt: https://t.co/UFho35jqcA https://t.co/M2LlvVt4yc NIKKtweet photo
2020/05/14 @ 10:46
Vad vet vi egentligen om sexuella trakasserier? Ny nordisk rapport om sexuella trakasserier i arbetslivet presenterar aktuell kunskap och identifierar vidare kunskapsbehov:
https://t.co/yllAnVyBRt #nrpol #nordicequality #MeToo https://t.co/1YwuITy0hz
NIKKtweet photo
2020/03/18 @ 9:34
Applications are open for funding from the Nordic Gender Equality Fund! Send in your application by March 31st: https://t.co/rGFcQlkhhe

#NordicEquality #NordicSolutions #nrpol #funding #grants
2019/09/19 @ 9:09
"We need to look into the perpetrators, who are they and what structures and what behavior from us, as bystanders, are allowing and helping them to harass?" Fredrik Bondestam, NIKK, on the need to investigate the perpetrators, at #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/EqwwpukWWH NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 9:05
"There has to be a stop to using strategies that we, through research, know are not working." Fredrik Bondestam, NIKK and the Swedish Secretariat for Gender Research at #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/vbpPPMKTgr NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 8:35
Interesting talks and statements ar the session The Nordic counties and #MeToo, right now at #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/xnt2VfbTW0 NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 8:19
"don't talk to me about 'violence against women', then your missing a very important part - the male perpetrators responsible for the violence" Gudrun Jonsdottir, women's shelter @stigamot, on perpetrators, a perspective oddly often forgotten. #MeTooReykjavik #NordicEquality https://t.co/EnqPSt9tPW NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 6:35
"The study shows that harassment from colleagues are the hardest to handle and where routines are lacking" Helene from @mittOmbud on their Nordic project on sexual harassment in the restaurant and hotel industry. Right now at #MeTooReykjavik! #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/YleveM3d8D NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 6:27
Amelie from @SexogSamfund and Frida from Friends, both working with youth in their projects on sexual harassment. Read more about all the projects funded by the Nordic Gender Equality Fund: https://t.co/Ctava3cy62 #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/5FSryS8pWt NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 6:14
So all Nordic Gender Equality Fund projects working against sexual harassment are here! Here's Amelie from @SexogSamfund talking about the project on youth driven prevention. #MeTooReykjavik #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/SELW2inptU NIKKtweet photo
2019/09/19 @ 6:03
Our workshop Nordic cooperation starts in Stemma at #MeTooReykjavik right now! Make sure you come through! #NordicEquality #NordicSolutions https://t.co/5ioVHuXitu NIKKtweet photo

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet